220911 inauguracja – fot. Piotr Wiernikowski

« z 6 »