220911 inauguracja – fot. Krzysztof Porzeżyński

« z 2 »