O Fundacji Kannon

Fundacja Kannon powstała w 2021 r. z inicjatywy Buddyjskiej Wspólnoty Zen Kannon, związku wyznaniowego zarejestrowanego od 1988 r. w Rejestrze kościołów i związków wyznaniowych pod nr 32.

Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju praktyki buddyzmu zen sōtō, medytacji i uważności, a zwłaszcza działalności wyznaniowej, międzyreligijnej, społecznej, charytatywnej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej (czyli wszelkiej) na rzecz medytujących osób praktykujących buddyzm, chrześcijaństwo lub inne religie oraz osób niewierzących w Polsce.

Rada Fundacji:

Radę Fundacji stanowi Rada Hoshich (nauczycieli) Buddyjskiej Wspólnoty Zen Kannon.

Zarząd:

  • Michał „Totai” (prezes)