One Reply to “23/11/27 Mowa Dharmy rosiego Udżiego”

  1. Dziękuję Roshiemu za mowę w prostych słowach pokazującą głębokie prawdy. Wysoki czysty umysł nie nie pogardza chodzeniem po ziemi. Wspólnota Sanghi może rosnąć także wtedy kiedy na fundamencie praktyki pojawia się wspólnota wybranych przejawów życia codziennego. Mocno trafiły do mnie także refleksje na temat ścisłego stosowania wielce rozbudowanych i skomplikowanych trafyzji japońskich. Bardzo poruszył mnie też słowa, że trzeba żyć nie tylko dla siebie, ale pomagać innym

    Podziękowania należą się też Michałowi Czeremuszczykowi za cierpliwą i skuteczną pomoc w odsłuchaniu tej mowy pomimo moich niedostatków w stosowaniu techniki komputerowej.
    Przepraszam, nie znam jego buddyjskiego imienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *