Mistrz zen rosi Kuun

Jerzy Kuun jest mistrzem zen od 2019 r., kiedy otrzymał przekaz Dharmy od Rosiego Jakusho Kwonga, założyciela Buddyjskiej Wspólnoty Zen Kannon.