Krzysztof Figielski

Wieloletni członek sanghi Kannon i uczeń Roshiego Kwonga. W zeszłym roku (2022) wraz Roshim Mikołajem Udżim prowadził letnie Ango. Artysta wizualny i projektant, absolwent Wydziału Grafiki ASP w Warszawie.